Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία

Ανάρτηση αποτελεσμάτων εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Τα αποτελέσματα εισαγωγής και η σειρά κατάταξης για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» έχουν αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ, Εγνατία 46, 1ος όροφος.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Παρακαλείσθε, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. “Επικοινωνία” να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα 2310992055 και 2310991951 μεταξύ 09:00 π.μ. και 11:00 π.μ.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Δείτε το πρόγραμμα των προφορικών συνεντεύξεων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία».

Προφορικές συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία»

Οι προφορικές συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ (Εγνατία 46). Οι ώρες θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα πεδία της Επικοινωνίας, με τρεις ειδικεύσεις:

  • Πολιτική Επικοινωνία
  • Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία
  • Εκστρατείες Επικοινωνίας και Έρευνες Κοινού

Οι γενικοί σκοποί του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, καθώς και η ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της Επικοινωνίας.

Αφορά σε ειδικές θεματικές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών με βάση τις οποίες οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες αποκτούν εξειδικευμένη γνώση, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα.

Στόχος είναι να μπορέσουν να καλύψουν τις υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς εργασίας στον χώρο της επιχειρησιακής επικοινωνίας· σε επικοινωνιακούς και πολιτισμικούς οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε μέσα μαζικής επικοινωνίας και στην ευρύτερη οπτικοακουστική βιομηχανία, σε θεσμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, σε πολιτισμικά και μορφωτικά ιδρύματα, σε φορείς έρευνας κοινής γνώμης και διαφήμισης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επικοινωνία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της επικοινωνίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab