Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών – Χειμερινό εξάμηνο 2021-22

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Εγγραφές εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Διαδικασία και προθεσμία εγγραφών.

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης στο ΠΜΣ Επικοινωνία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Οι προφορικές συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκστρατειών Επικοινωνίας

Διδάσκοντες: Αντώνης Σκαμνάκης, Ιωάννα Κωσταρέλλα, Κλειώ Κεντερελίδου

Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Ώρες/εβδομάδα: 3, ECTS: 10

Στόχοι του μαθήματος:

 • Να βοηθήσει στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας και μιας κριτικής αντίληψης της θεωρίας της επικοινωνίας σε διάφορα πλαίσια της διεθνούς και τοπικής ανάπτυξης
 • Να παρέχει μία ολιστική προσέγγιση, ενημέρωση και εξοικείωση με τις πρακτικές εκστρατειών επικοινωνίας στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας, της αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής αλλαγής.
 • Να εισάγει στη θεωρία και την πρακτική των εκστρατειών επικοινωνίας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής δράσης και συνεργασίας, των παρεμβάσεων πληροφόρησης και γνώσης και του σημερινού πολύπλευρου δικτυωμένου διεθνούς περιβάλλοντος, μέσω μιας πρακτικής εμπειρίας και κατάρτισης.
 • Να παρουσιάσει τα εννοιολογικά και πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη και ανάλυση στρατηγικών και εκστρατειών επικοινωνίας για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της αλλαγής
 • Να ενισχύσει τις δεξιότητες και να εμβαθυνθούν οι γνώσεις γύρω από τη χρήση των στρατηγικών μέσων επικοινωνίας και των παρεμβάσεων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία
 • Να ευαισθητοποιήσει για τις στρατηγικές και εκστρατείες επικοινωνίας και να παρουσιάσει νέες προοπτικές και σύγχρονα ζητήματα και τις εξελίξεις στο επιστημονικό αυτό πεδίο
 • Να καλλιεργήσει μια βιωματική και συνεργατική κουλτούρα για ένα μαθησιακό οικοσύστημα που δημιουργεί μια κοινοτική ομάδα επικοινωνιακών αξιολογητών και πρεσβευτών στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας, της αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής αλλαγής.

Περίληψη περιεχομένου & ενδεικτικό διάγραμμα

Το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη, ενημερωμένη ματιά στο πεδίο των Εκστρατειών Επικοινωνίας στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας, της αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής αλλαγής. Μέσω της θεωρητικής προσέγγισης αλλά και μιας πρακτικής εμπειρίας, εισάγει τη θεωρία και την πρακτική της επικοινωνίας για την προηγμένη κατανόηση του σχεδιασμού, της ανάλυσης και της αξιολόγησης των επικοινωνιακών εκστρατειών στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας, της αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής αλλαγής. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις κύριες επιστημονικές θεωρητικές και εφαρμοσμένες τάσεις και διερευνά περαιτέρω τη συνεχιζόμενη επέκταση και τις νέες εξελίξεις στον επιστημονικό αυτόν τομέα. Εστιάζει σε ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων εκστρατείας διαφόρων τομέων και θεμάτων (π.χ. περιβάλλον, δημόσια υγεία, ανθρώπινα δικαιώματα, κρίσεις και συγκρούσεις, εκκλήσεις φόβου, εκδημοκρατισμός, δημόσια πολιτική και διπλωματία, ειρήνη, κοινωνικά πρότυπα, ανάπτυξη, ταξίδια, επιστήμη, ψηφιακές τεχνολογίες και κοινωνικό λογισμικό). Δίνεται έμφαση στην ανάλυση και ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας και εκστρατειών που έχουν προσανατολισμό στην αξία, έχουν κοινωνικό και παγκόσμιο αντίκτυπο, οικοδομούν ευαισθητοποίηση του κοινού και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις, διασυνδέονται με κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές, οικονομικές, επικοινωνιακές πτυχές και παιδεία, ενεργοποιούν το κοινό και ενισχύουν την ικανότητα του αναφορικά με την εξουσία, τη συμμετοχή και την κοινωνική αλλαγή στο σημερινό πολύπλευρο και δικτυωμένο διεθνές περιβάλλον.

Θεματικές Ενότητες:

1. Ορισμός, Τυπολογία, Ανασκόπηση και Ιστορική Εξέλιξη
2. Χαρακτηριστικά, Λειτουργίες και Σημασία
3. Αειφορική και Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή: Ορισμοί, Στόχοι, Ιστορική Εξέλιξη (UN SDGs, 2030 EU Agenda), Συμμετοχή της Κοινωνίας και Ενεργοποιήση Κοινού
4. Θεωρίες και Θεωρητικά Μοντέλα και Παραδείγματα
5. Στρατηγικός Σχεδιασμός: Αρχές, Στάδια Σχεδιασμού, Υλοποίηση και Αξιολόγηση
6. Εκστρατεία Επικοινωνίας: Αρχές, Στάδια Σχεδιασμού, Υλοποίηση και Αξιολόγηση
7. Τάσεις, Τεχνολογικές Εξελίξεις, Μελλοντικές Προκλήσεις
8.-11. Εκστρατείες Επικοινωνίας και Ειδικά Θέματα και Κοινωνικές Προκλήσεις (Περιβάλλον / Περιβαλλοντικές Προκλήσεις και Κλιματική Κρίση, Τουρισμός / Ταξίδι, Επιστήμη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημόσια Υγεία, Ειρήνη,
Φτώχια και Ανάπτυξη, Πολιτική / Δημοκρατία και Κοινωνική Δράση/Αλλαγή, Κρίσεις, Συγκρούσεις και Μετα- Συγκρούσεις)
12. Το Επάγγελμα του Επικοινωνιολόγου (Αναλυτής και Σχεδιαστής Εκστρατειών Επικοινωνίας), Πνευματικά Δικαιώματα, Ηθική και Δεοντολογία
13. Παρουσίαση Δημιουργικών Projects Επικοινωνιακής και Αναπτυξιακής Δράσης, και Ομαδική Αξιολόγηση

Διδακτικές & μαθησιακές μέθοδοι – αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης

Διαλέξεις, Σεμινάρια και Εργαστήρια, Προσκεκλημένοι ομιλητές, Ομαδική συνΕργασία, Βιωματικές- Διαδραστικές-Δημιουργικές Ασκήσεις και Εφαρμογές, Πραγματολογικά Σενάρια, Περιπτώσεις Μελέτης και Παραδείγματα.

Οργάνωση διδασκαλίας (Δραστηριότητα / Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες))

 • Διαλέξεις & σεμινάρια / 39
 • Παράλληλες ομιλίες, δραστηριότητες, κ.λπ. / 50
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων / 30
 • Συγγραφή εργασίας / 70
 • Μελέτη βιβλιογραφίας / 40
 • Προετοιμασία προφορικής εξέτασης / 21

Σύνολο Μαθήματος / 250

Τρόπος αξιολόγησης φοιτητών

 • Συμμετοχική Αξιολόγηση (συζήτηση, ομαδική εργασία, βιωματικές ασκήσεις και εφαρμογές) [20%],
 • Διαμορφωτική Αξιολόγηση (ανεξάρτητη ατομική μελέτη, έρευνα, δημόσια υποστήριξη, ανάλυση περιπτώσεων μελέτης και παραδειγμάτων) [45%],
 • Συνολική Αξιολόγηση (επιστημονική θεωρητική εργασία/δοκίμιο και δημιουργικό project, δημόσια παρουσίαση) [35%].

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Wilkins, K. Tufte, T., & Obregon, R. (Eds.). (2014). The Handbook of Development Communication and Social Change. Oxford: Wiley-Blackwell.

Rice, E. R., & Atkin, K. C. (2013). Public Communication Campaigns (4th edition). Sage.

Dillard, J. P., Weber, K. M., & Renata, G. V. (2007). The relationship between the perceived and actual effectiveness of persuasive messages: A meta-analysis with implications for formative campaign research. Journal of Communication, 57, 613–631.

Entman, M. R. (1993). Framing: Toward clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43, 51– 58.

Entman, M. R. (2003). Cascading Activation: Contesting the White House’s Frame After 9/11. Political Communication, 20, 415–432.

Entman, M. (2007). Framing Bias: Media in the Distribution of Power, Journal of Communication, 57, 163–173. Eyben, R., & Moncrieffe, J. (2006). The Power of Labelling in Development Practice. Institute of Development

Studies (IDS) Policy Briefing, 28(6), 1–4. Retrieved from http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/PB28.pdf

Eyben, R., Harris, C., & Pettit, J. (2006). Introduction: Exploring Power for Change. Institute of Development Studies (IDS) Bulletin, 37(6), 1–10. Retrieved from http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/1Intro37.6.pdf

Liu, B. F., Austin, L., & Jin, Y. (2011). How Publics Respond to Crisis Communication Strategies: The Interplay of Information Form and Source. Public Relations Review, 37, 345–353.

Gelders, D., Bouckaert, G., & Van Ruler B. (2007). Communication Management in the Public Sector: Consequences for Public Communication about Policy Intentions. Government Information Quarterly, 24, 326–337.

L’Etang, J. (2009). Public Relations and Diplomacy in a Globalized World: An Issue of Public Communication. American Behavioral Scientist, 53(4), 607–626.

Moncrieffe, J., & Eyben, R. (2007). The Power of Labelling: How People are Categorized and Why It Matters. Institute of Development Studies (IDS). USA: Routledge.

Moser, S., & Dilling, L. (Eds.). (2007). Creating a Climate for Change: Communicating Climate Change and Facilitating Social Change. New York, NY: Cambridge University Press.

Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. Journal of Communication, 57, 9–20.

Enghel, F., & Wilkins, K. (Eds.). (2012). Communication, Media and Development: Problems and Perspectives. Nordicom Review, 33/Glocal Times, issue 17/18.

Hemer, O., & Tufte, T. (Eds.). (2005). Media and Glocal Change. Rethinking Communication for Development. Buenos Aires, Göteborg: CLACSO/Nordicom. Retrieved from http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/edici on/media/media.html

Lennie, J., & Tacchi, J. (2013). Evaluating communication for development: a framework for social change. New York: Routledge

Mefalopulos, P., & Tufte, T. (2009). Participatory Communication. A practical guide. World Bank Working Paper170. The World Bank.

Patton, M. Q. (2012). Essentials of utilisation-focused evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage.

Quarry, W., & Ramírez, R. (2009). Communication for another development: listening before telling. London: Zed Books.

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επικοινωνία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της επικοινωνίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab

Share This