Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία

Ανακοίνωση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

Ενημέρωση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και η αίτηση απαλλαγής

Υποβολή δηλώσεων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Εγγραφές εισακτέων στο ΠΜΣ Επικοινωνία

Δείτε τη διαδικασία εγγραφής των εισακτέων

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης στο ΠΜΣ Επικοινωνία

Δείτε τα αποτελέσματα εισαγωγής και τη σειρά κατάταξης στο ΠΜΣ Επικοινωνία

Ειδίκευση: Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία (Cultural Management and Communication)

Η ειδίκευση “Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία” δεν προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21!

Ο παρακάτω πίνακας μαθημάτων είναι ενδεικτικός για το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο προσφέρεται η ειδίκευση.

Μαθήματα

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος μαθήματος Τύπος μαθήματος Ώρες /
εβδομάδα
ECTS Διδάσκων (ενδεικτικά)
Πολιτισμική Επικοινωνία: Μοντέλα και Εφαρμογές Υ* 3 10 Πασχαλίδης Γ.
Επιχειρησιακό Πλάνο και Χρηματοδότηση των Τεχνών Ε 3 10 Τσουρβάκας Γ.
Η Δημοσιογραφία στον Κινηματογράφο Ε 3 10 Καϊτατζή-Γουίτλοκ Σ.
Πνευματικά Δικαιώματα σε Πολιτιστικούς Οργανισμούς Ε** 3 10 Δεληγιάννη Ε.
Κουλτούρες Πολιτιστικής Παραγωγής και Κατανάλωσης Ε 3 10 Μπαλτζής Α.
Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30  
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος μαθήματος Τύπος μαθήματος Ώρες /
εβδομάδα
ECTS Διδάσκων (ενδεικτικά)
Μεθοδολογία Έρευνας της Επικοινωνίας και του Πολιτισμού Υ 3 10 Τσιγγίλης Ν. Γαρδικιώτης Α.
Μάνατζμεντ Πολιτιστικών και μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών Ε 3 10 Τσουρβάκας Γ.
Επικοινωνιακή Πολιτική και Πολιτισμός Ε 3 10 Καϊτατζή-Γουίτλοκ Σ.
Τηλεοπτική Κουλτούρα και Διαδίκτυο Ε 3 10 Βαμβακάς Β.
Πολιτιστική Διαχείριση Μουσείων και Πολιτιστικών Οργανισμών Ε 3 10 Ε. Δεληγιάννη
Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30  
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος μαθήματος Τύπος μαθήματος Ώρες /
εβδομάδα
ECTS Διδάσκων (ενδεικτικά)
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30  

Σύνολο ECTS:90

* Υ: Υποχρεωτικό
** Ε: Επιλογής

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επικοινωνία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της επικοινωνίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab

Share This