Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών – Χειμερινό εξάμηνο 2021-22

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Εγγραφές εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Διαδικασία και προθεσμία εγγραφών.

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης στο ΠΜΣ Επικοινωνία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Οι προφορικές συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Παγκόσμιο κοινό

Διδάσκων: Νικόλαος Παναγιώτου

Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Ώρες/εβδομάδα: 3, ECTS: 10

Στόχοι του μαθήματος:

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αποκτήσουν ένα πλήρες και συστηματικό πλαίσιο γνώσεων
 • Να κατανοήσουν τις έννοιες της δημοκρατίας και της κοινής γνώμης
 • Να εξοικειωθούν με διαφορετικές σύγχρονες επιστημονικές θεωρήσεις και εννοιολογικά εργαλεία ανάλυσης της γνώμης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
 • Να αποκτήσουν γνώση σε βάθος για μια σειρά από θέματα που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τη δημόσια συζήτηση και την κοινή γνώμη.

Περίληψη περιεχομένου & ενδεικτικό διάγραμμα

Στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει το διεθνές ακροατήριο των εκστρατειών επικοινωνίας ή των ΜΜΕ και τον τρόπο αποδοχής, απόρριψης ή ερμηνείας των μηνυμάτων που λαμβάνουν από τους παγκόσμιους παραγωγούς μέσων πχ τηλεόρασης, μουσικής, κινηματογράφου κλπ. Το μάθημα στηρίζεται στη γενικότερη θεωρητική προσέγγιση του αντικειμένου, αλλά και σε πιο εξειδικευμένες θεωρητικές και ερευνητικές περιοχές της διεθνούς βιβλιογραφίας.

 1. ΜΜΕ και Κοινή Γνώμη
 2. Ορισμός και Περιγραφή Κοινού
 3. Παγκόσμιο Κοινό
 4. Τρόποι Μέτρησης Παγκόσμιου Κοινού
 5. Κοινή Γνώμη και Παραπληροφόρηση
 6. Προσεγγίζοντας το Παγκόσμιο Κοινό
 7. Παγκόσμιοι Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί και Παγκόσμιο Κοινό
 8. Τάσεις εξελίξεις
 9. Παρουσιάσεις Φοιτητών

Διδακτικές & μαθησιακές μέθοδοι – αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης

Διαλέξεις, Συζητήσεις, Πρακτικές Εφαρμογές

Οργάνωση διδασκαλίας (Δραστηριότητα / Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες))

 • Διαλέξεις & σεμινάρια / 13
 • Παράλληλες ομιλίες, δραστηριότητες, κ.λπ. / 20
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων / 20
 • Συγγραφή εργασίας / 70
 • Μελέτη βιβλιογραφίας / 127

Σύνολο Μαθήματος / 250

Τρόπος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση θα γίνει με 1) Παρουσίαση 2) Γραπτή Εργασία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 1. Adrian Athique “Transnational Audiences: Media Reception on a Global Scale” Polity 2016
 2. Virginia Nightingale “The Handbook of Media Audiences” Wiley-Blackwell 2013
 3. Antonio Deruda “The Digital Diplomacy Handbook: How to use social media to engage with global audiences” Create Space Independent Publishing, 2015
 4. Glenda Cooper “Reporting Humanitarian Disasters in a Social Media Age” Routledge 2018
 5. Brian G. Southwell “Misinformation and Mass Audiences” University of Texas Press 2018

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επικοινωνία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της επικοινωνίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab

Share This