Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών – Χειμερινό εξάμηνο 2021-22

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Εγγραφές εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Διαδικασία και προθεσμία εγγραφών.

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης στο ΠΜΣ Επικοινωνία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Οι προφορικές συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Μεθοδολογία Έρευνας της Επικοινωνίας και του Πολιτισμού

Διδάσκοντες: Νικόλαος Τσιγγίλης, Ρήγας Κωτσάκης

Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Ώρες/εβδομάδα: 3, ECTS: 10

Στόχοι του μαθήματος:

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις έννοιες, την ορολογία και τις μεθόδους που εφαρμόζονται στην έρευνα του πολιτισμού και της επικοινωνίας
 • Να αναζητούν αποτελεσματικά, να ανακτούν και να αξιολογούν κριτικά την υπάρχουσα επιστημονική αρθρογραφία
 • Να μπορούν να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο έρευνας ανάλογα με το ερώτημα που επιθυμούν να μελετήσουν
 • Να σχεδιάζουν αποτελεσματικά έρευνες στο χώρο του πολιτισμού και της επικοινωνίας
 • Να γνωρίζουν τις πιθανές αδυναμίες της έρευνας που σχεδιάζουν και να βρίσκουν τρόπους για να τις θεραπεύσουν

Περίληψη περιεχομένου & ενδεικτικό διάγραμμα

 1. Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα
 2. Καθορισμός του ερευνητικού προβλήματος
 3. Εισαγωγή στη δειγματοληψία
 4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά μετρήσεων
 5. Ποσοτικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί (πείραμα, επισκόπηση, έρευνα συσχέτισης)
 6. Ποιοτικές προσεγγίσεις (συνέντευξη, θεματική ανάλυση)
 7. Μικτές μέθοδοι έρευνας

Διδακτικές & μαθησιακές μέθοδοι – αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης

Διαλέξεις, παρουσιάσεις φοιτητών και συζητήσεις, πρακτική εφαρμογή

Οργάνωση διδασκαλίας (Δραστηριότητα / Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες))

 • Διαλέξεις & σεμινάρια / 39
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων / 41
 • Συγγραφή εργασίας / 100
 • Μελέτη βιβλιογραφίας / 70

Σύνολο Μαθήματος / 250

Τρόπος αξιολόγησης φοιτητών

Συμμετοχική αξιολόγηση (συζήτηση, βιωματικές ασκήσεις και εφαρμογές)

Συνολική αξιολόγηση: α) εκπόνηση ερευνητικής πρότασης, β) γραπτές εξετάσεις

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Φραγκονικολόπουλος, Χ. Α. (2007). Ο παγκόσμιος ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Αθήνα: Σιδέρης.

Scholte, A. J. (2004). Democratizing the global economy: The role of civil society. University of Warwick, Centre for the Study of Globalization and Regionalization.

Συρακούλης, Κ., & Αφουξενίδης, Λ. (επιμ.) (2008). Η δυναμική και τα όρια της κοινωνίας πολιτών: ζητήματα management και διαχείρισης έργων από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Αθήνα: Προπομπός.

Wapner, P. (2002). Horizontal politics: Transnational environmental activism and global cultural change. Global Environmental Politics, 2(1), 37-62.

Yanacopulos, H. (2005). The strategies that bind: NGO coalitions and their influence. Global Networks, 5(1), 93- 110.

Willetts, P. (2011). Non-governmental organizations in world politics: The construction of global governance. London and New York: Routledge.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επικοινωνία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της επικοινωνίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab

Share This