Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών – Χειμερινό εξάμηνο 2021-22

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Εγγραφές εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Διαδικασία και προθεσμία εγγραφών.

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης στο ΠΜΣ Επικοινωνία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Οι προφορικές συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Θεωρία και Ανάλυση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Διδάσκοντες: Ρήγας Κωτσάκης, Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Ώρες/εβδομάδα: 3, ECTS: 10

Στόχοι του μαθήματος:

 • Κατανόηση των βασικών πλατφορμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, κ.λπ.), καθώς και των λειτουργιών τους
 • Εξοικείωση με τα αντίστοιχα περιβάλλοντα εργασίας
 • Ανάλυση και κατανόηση των κύριων μετρικών καταγραφής της δραστηριότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Εξοικείωση με τεχνικές εξαγωγής και ανάλυσης του πολυμεσικού περιεχομένου που αναρτάται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την ανακάλυψη γνώσης

Περίληψη περιεχομένου & ενδεικτικό διάγραμμα

 1. Εισαγωγικό μάθημα – Παρουσίαση της δομής, στόχων και απαιτήσεων
 2. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Εισαγωγικές έννοιες, βασικά χαρακτηριστικά, δημοφιλείς πλατφόρμες, βασικές μετρήσεις.
 3. Facebook for Business
 4. Twitter – Twitter API
 5. LinkedIn – YouTube
 6. Εργαλεία παρακολούθησης δραστηριότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 7. Ανάθεση της 1ης εργασίας. Εργαστηριακή ενασχόληση με το θέμα της εργασίας (επιλογή κατάλληλου εργαλείου, εξοικείωση με το περιβάλλον του, έναρξη συλλογής δεδομένων)
 8. Εργαλεία συλλογής περιεχομένου (κείμενα, ήχοι, εικόνες, βίντεο) σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 9. Εξόρυξη πληροφορίας από πολυμεσικό περιεχόμενο
 10. Ανάθεση 2ης εργασίας. Εργαστηριακή ενασχόληση με το θέμα της εργασίας
 11. Σημασιολογική και σημειωτική ανάλυση περιεχομένου
 12. Παρουσίαση 1ης εργασίας
 13. Παρουσίαση 2ης εργασίας

Διδακτικές & μαθησιακές μέθοδοι – αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης

Διαλέξεις, συζήτηση σε μελέτες περιπτώσεων, εργαστηριακές ασκήσεις

Οργάνωση διδασκαλίας (Δραστηριότητα / Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες))

 • Διαλέξεις & σεμινάρια / 39
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων / 20
 • Συγγραφή εργασίας / 151
 • Μελέτη βιβλιογραφίας / 40

Σύνολο Μαθήματος / 250

Τρόπος αξιολόγησης φοιτητών

Εργασία, προφορική παρουσίαση

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Russell, M. A. (2013). Mining the Social Web: Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, GitHub, and More. O’Reilly Media, Inc.

Yang, S., Keller, F. B., & Zheng, L. (2016). Social network analysis: methods and examples. Sage Publications. Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2018). Analyzing social networks. Sage Publications.

Platt, E.L. (2019). Network Science with Python and NetworkX Quick Start Guide: Explore and -visualize network data effectively. Packt Publishing.

Scott, J., & Carrington, P. J. (2011). The SAGE handbook of social network analysis. SAGE publications.

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επικοινωνία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της επικοινωνίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab

Share This