Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών – Χειμερινό εξάμηνο 2021-22

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Εγγραφές εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Διαδικασία και προθεσμία εγγραφών.

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης στο ΠΜΣ Επικοινωνία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Οι προφορικές συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Στρατηγικές Επικοινωνίας των Παγκόσμιων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Διδάσκων: Χρήστος Φραγκονικολόπουλος

Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Ώρες/εβδομάδα: 3, ECTS: 10

Στόχοι του μαθήματος:

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν πως και γιατί υπάρχει θεαματική αύξηση των Παγκόσμιων Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • Να γνωρίζουν τις επικοινωνιακές στρατηγικές των ΠΜΚΟ και πως μέσα από αυτές ενισχύουν τη δράση τους για να θέσουν φραγμούς στην καταστροφή του περιβάλλοντος, να προστατέψουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να θέσουν στην ατζέντα ζητήματα «χαμηλής» πολιτικής που τα κράτη και οι διακυβερνητικοί θεσμοί αγνοούν.

Περίληψη περιεχομένου & ενδεικτικό διάγραμμα

 1. Ορισμοί & Ερμηνείες ΠΜΚΟ.
 2. ΠΜΚΟ και η διαμόρφωση ενός παγκόσμιου επικοινωνιακού-πολιτικού χώρου με την ενασχόληση παγκόσμιων προβλημάτων, της προώθησης της διεθνικής προοπτικής-αλληλεγγύης και του πειραματισμού με νέες μορφές επικοινωνίας και κινητοποίησης των πολιτών, καθώς και της δημιουργίας εναλλακτικών χώρων συζήτησης της παγκόσμιας πολιτικής.
 3. Ρόλοι και στρατηγική επικοινωνία των ΠΜΚΟ στη διαδικασία της παγκόσμιας διακυβέρνησης, άλλοτε σε συνεργασία με τα κράτη και άλλοτε όχι.
 4. Επικοινωνιακή και πολιτική ανάδειξη προβλημάτων παγκόσμιας εμβέλειας, διάδοση παγκόσμιων αξιών, εκπροσώπηση αδυνάμων και η άσκηση επιρροής σε διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς.

Διδακτικές & μαθησιακές μέθοδοι – αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης

Διαλέξεις, παρουσιάσεις φοιτητών και συζητήσεις

Οργάνωση διδασκαλίας (Δραστηριότητα / Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες))

 • Διαλέξεις & σεμινάρια / 39
 • Παράλληλες ομιλίες, δραστηριότητες, κ.λπ. / 31
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων / 50
 • Συγγραφή εργασίας / 60
 • Μελέτη βιβλιογραφίας / 70

Σύνολο Μαθήματος / 250

Τρόπος αξιολόγησης φοιτητών

Παρουσίαση και γραπτή εργασία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Φραγκονικολόπουλος, Χ. Α. (2007). Ο παγκόσμιος ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Αθήνα: Σιδέρης.

Scholte, A. J. (2004). Democratizing the global economy: The role of civil society. University of Warwick, Centre for the Study of Globalization and Regionalization.

Συρακούλης, Κ., & Αφουξενίδης, Λ. (επιμ.) (2008). Η δυναμική και τα όρια της κοινωνίας πολιτών: ζητήματα management και διαχείρισης έργων από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Αθήνα: Προπομπός.

Wapner, P. (2002). Horizontal politics: Transnational environmental activism and global cultural change. Global Environmental Politics, 2(1), 37-62.

Yanacopulos, H. (2005). The strategies that bind: NGO coalitions and their influence. Global Networks, 5(1), 93- 110.

Willetts, P. (2011). Non-governmental organizations in world politics: The construction of global governance. London and New York: Routledge.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επικοινωνία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της επικοινωνίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab

Share This