Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών – Χειμερινό εξάμηνο 2021-22

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Εγγραφές εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Διαδικασία και προθεσμία εγγραφών.

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης στο ΠΜΣ Επικοινωνία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Οι προφορικές συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Η έναρξη εκάστου χειμερινού διδακτικού εξαμήνου (Α’ και Γ’) ορίζεται για τις αρχές Οκτωβρίου εκάστου έτους, ενώ η έναρξη εκάστου εαρινού διδακτικού εξαμήνου (Β’) ορίζεται για τις αρχές Φεβρουαρίου.

 

Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 Έναρξη Λήξη
Διδασκαλία Μαθημάτων 11/10/2021 21/1/2022
Αναπληρώσεις Μαθημάτων 24/1/2022 28/1/2022
Εξετάσεις 31/1/2022 4/2/2022
Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022
Διδασκαλία Μαθημάτων 14/2/2022 27/5/2022
Αναπληρώσεις Μαθημάτων 30/5/2022 3/6/2022
Εξετάσεις 6/6/2022 10/6/2022
Διακοπές-Διορθωτικές εξετάσεις    
Διακοπές ΑΠΘ 1/8/2022 19/8/2022
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2022 1/9/2022 23/9/2022

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επικοινωνία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της επικοινωνίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab

Share This